Kuchyne na splátky bez navýšenia

Akcia platí od 8. 3. 2023 do 28. 3. 2023.

Platí pri nákupe kuchyne na revolvingový úver od 100 € na predajniach alebo 40 € na e-shope a pri rozložení tohto nákupu do 10, alebo 20 mesačných splátok.

Pri výške čerpania z revolvingového úveru 1 599,00 €, výške splátky 159,90 €, dobe trvania splátkového programu 10 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 0,00 %, RPMN 0,00 %, celková suma splatná spotrebiteľom 1 599,00 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 8. 3. 2023, úhrada prvej splátky je 20. 4. 2023 a splatnosť poslednej splátky je 20. 1. 2024. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.

Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver: na základe požiadaviek zákona:  Pri úverovom rámci 1 700 € je ročná úroková sadzba 26,28%, RPMN 32,1%, celková suma splatná spotrebiteľom 1 959,93 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 180,39 €, 177,29 €, 174,19 €, 171,08 €, 167,98 €, 164,88 €, 161,78 €, 158,67 €, 155,57 €, 152,47 €, 149,37 €, 146,26 €. Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššej úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom.

Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka  nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.