Domov / Nábytok na splátky bez navýšenia

Nábytok na splátky bez navýšenia

Detské izby na splátky bez navýšenia

Platí pri nákupe na revolvingový úver od 40 € a pri rozložení tohto nákupu do 10, alebo 20 mesačnýchsplátok.

Pri výške čerpania z revolvingového úveru 2 000,00 €, výške splátky 200,00 €, dobe trvania splátkového programu 10 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 0,00 %, RPMN 0,0 %, celková suma splatná spotrebiteľom 2 000,00 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 9. 8. 2023, úhrada prvej splátky je 20. 9. 2023 a splatnosťposlednej splátky je 20. 6. 2024. V niektorých prípadoch môže dôjsť z dôvodu zaokrúhľovania splátok k nepatrným rozdielom vo výške poslednej splátky. Konkrétna výška poslednej splátky bude uvedená v mesačnom výpise. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľapodmienok Vašej úverovej zmluvy.

Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona: Pri úverovom rámci 2 000 € je ročná úroková sadzba 26,28 %, RPMN 31,7 %, celková suma splatná spotrebiteľom 2 302,62 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 211,96 €, 208,31 €, 204,66 €, 201,01 €, 197,36 €, 193,71 €, 190,06 €, 186,41 €, 182,76 €, 179,11 €, 175,46 €, 171,81 €. Jednotlivé mesačnésplátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný  na  základe  zákonných  predpokladov  – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššej úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľfinančných služieb.

Akcia platí od 9. 8. 2023 do 29. 8. 2023.