Pravidlá akcie

  1. Zľava môže byť uplatňovaná iba na nové nákupy uskutočnené v dňoch 9. 10. – 22. 10. 2019.
  2. Zľava sa vzťahuje na všetky kuchyne na mieru.
  3. Zľavu nemôžu žiadať zákazníci ku zmluvám uzavretým dňa 8. 10. 2019 a skôr.
  4. Zľavy sa počítajú z bežných cien a nevzťahujú sa na služby, kuchynské spotrebiče, drezy, vodovodné batérie a na už zľavnený tovar. Zľavy nie je možné sčítať.
  5. U objednaných kuchýň musí byť zaplatená záloha min. 30% z ceny tovaru.
  6. Upozorňujeme zákazníkov, že v prípade stornovania objednávky nebude záloha vrátená.
  7. Akcia nemôže byť kombinovaná s inými marketingovými akciami spoločnosti Sconto Nábytok.
  8. Zľavu je nutné čerpať iba v dňoch platnosti akcie. Neskoršie uplatnenie zľavy nebude akceptované.