Domov / Pri nákupe na splátky 100 % úrokov späť

Pri nákupe na splátky 100 % úrokov späť

Platí pri čerpaní revolvingového úveru rozloženom do 11 mesačných splátok.

Pri výške čerpania z revolvingového úveru 399,00 €, výške splátky 39,90 €, dobe trvania splátkového programu 11 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 18,93 %, RPMN 20,68 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 438,90 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 15. 8. 2020, úhrada prvej splátky je 20. 9. 2020 a splatnosti poslednej splátky je 20. 7. 2021. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.
Ak budete splácať všetky záväzky voči Home Credit Slovakia, a.s. riadne a včas, vzniká Vám po doplatení splátok z uvedeného splátkového programu nárok na vrátenie 100 % úrokov zaplatených pri splácaní tohto splátkového programu.

Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona:

Úverový rámec 1 000 €, doba trvania 12 mesiacov, splatnosť do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, ročná úroková sadzba 26,28 %, RPMN 35,70 %, celková suma splatná spotrebiteľom 1 168,62 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 107,42 €, 105,60 €, 103,77 €, 101,95 €, 100,12 €, 98,30 €, 96,47 €, 94,65 €, 92,82 €, 91,00 €, 89,17 €, 87,35 €. Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššie úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.
Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuky nie sú verejný prísľub a platia pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.