Prístupnosť a použiteľnosť stránok

  • Internetové stránky www.sconto.sk sú navrhnuté a spracované s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu.

  • Pri tvorbe stránok v maximálnej miere prihliadame k hlavným normám WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Stránky spĺňajú podmienky zverejňovania informácií diaľkovým prístupom v zhode s takzvanými pravidlami WAI (Web Accessibility Initiative, Iniciatíva pre bezbariérový prístup), akceptujú odporúčania Best Practice a metodické pokyny „Blind Friendly Web“ (projekt Zjednotenej organizácie nevidiacich a slabozrakých).


  • Obsah i jeho rozvrhnutie na stránkach sú vytvorené štrukturálnym HTML 4.01 Transitional, samotná grafická úprava pomocou kaskádových štýlov (CSS). Veľkosti textov sú definované v relatívnych jednotkách a je možné ich jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov.


  • Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné ako pre alternatívne prehliadače, tak aj pre osoby so špecifickými potrebami (formou alternatívneho obsahu).

  • Stránky sú optimalizované pre bežne používané internetové prehliadače – MSIE 5.5 a vyšší, Opera 7 a vyššia, Mozilla FireFox a Gecko, Netscape 6.0 a vyšší, rozlíšenie obrazovky minimálne 800 × 600 bodov (odporúčané rozlíšenie 1024 × 768), hĺbka farieb HighColor, kódovanie písma Windows 1250 (font Arial).

  • Stránky umožňujú tlač vybraných informácií na tlačiarňach.