Nakúpte dva kusy nábytku a lacnejší z nich máte za polovicu ceny. Ponuka platí do nedele 1.7. Viac tu.

Reklamačný protokolReklamačný protokol

Dátum
18.6.2018
Číslo zmluvy *
Pobočka

Kontaktné údaje a adresa, na ktorej sa aktuálne tovar nachádza

Meno a priezvisko*
Ulica
Mesto
PSČ
Telefón*
E-mail*

Údaje na kúpnej zmluve

(Pokiaľ nie je vyplnené tak sú zhodné s adresou a údajmi, kde sa reklamovaný tovar teraz nachádza)
Meno a priezvisko
Ulica
Mesto
PSČ

Predmet reklamácie

Názov tovaru *
Popis závady*
Návrh na vyriešenie*

Lehota pre vyriešenie

Lehota pre vyriešenie reklamácie začína dňom: 19.6.2018
Reklamácia bude vyriešená najneskôr dňa: 18.7.2018

Reklamačná doba sa počíta od nasledujúceho dňa od podania reklamácie a je 30 dní. Ak 30-ty deň pripadne na sobotu či nedeľu, je 30-tym dňom pondelok.


*  povinné údaje