Domov / Cookies

Cookies

  1. Naša webová stránka používa rôzne typy cookies a podobné nástroje, ktoré získavajú a ukladajú informácie počas jej prehliadania.
  2. Cookies používame na právnom základe, ktorým je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov a v prípade absolútne nevyhnutných cookies je právnym základom oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, spočívajúci v našom záujme na správnom fungovaní webovej stránky.
  3. Viac informácii o nás, o cookies a iných podobných nástrojoch, ako aj o ostatnom spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, je možné nájsť v Podmienkach ochrany súkromia spoločnosti SCONTO Nábytok s. r. o.
  4. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním osobných údajov prejavujete kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“. Za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača.
  5. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom zmeny nastavení Vášho webového prehliadača.