Domov / MAGAZÍN / BÝVAME / Čo a do ktorého odpadkového koša alebo ako triediť odpad

Čo a do ktorého odpadkového koša alebo ako triediť odpad

11. 07. 2022, SCONTO Nábytok
Ak chceme zanechať túto planétu aj pre ďalšie generácie, mali by byť recyklácia a triedenie odpadu našou každodennou samozrejmosťou a rutinou. Napriek tomu majú mnohí z nás stále problém určiť, čo do ktorého odpadkového koša patrí, a nevedia, ako správne separovať. Prinášame vám teda informácie, ako triediť odpad a na čo používať kôš tej-ktorej farby. V závere nájdete aj prehľad v podobe infografiky, ktorú si môžete stiahnuť a vytlačiť.
Hoci mnohým sa do recyklovania odpadu nechce, ide o činnosť, ktorá je pre životné prostredie viac než dôležitá. Vďaka nej zbierame staré a odpadové produkty, ktoré sú zbytočné, a následne ich využijeme a premeníme na niečo nové. Šetríme tým prírodné zdroje, energiu a posielame menej odpadu na skládky a do spaľovní, čím sa obmedzujú škodlivé emisie skleníkových plynov. Platí však, že nestačí odpad len triediť, treba ho triediť správne. Ako na to?

Čo patrí do modrého koša

Do modrého koša určeného na papier môžeme separovať produkty ako časopisy, noviny, kancelársky papier (môže sa vhadzovať aj so spinkami). Taktiež doň patria papierové obaly a obálky, knihy bez väzby či krabice a kartóny, ktoré sa v tejto „e-shopej ére“ v našich domácnostiach objavujú v čoraz väčšej miere.

Do tohto koša v žiadnom prípade nehádžte uhlový, špinavý, mokrý alebo mastný papier, ktorý sa už nedá použiť na iný, nový produkt. Okrem toho doň nepatria ani použité plienky či hygienické potreby a ani tetrapakové obaly (z mlieka, džúsu a pod.), ktoré si mnohí mýlia s papierom, avšak tieto obaly patria do plastu.
Vedeli ste, že?

Papier sa dá opakovane recyklovať (cca 7-krát), a ak dospeje do štádia, že už sa recyklovať nedá, možno ho kompostovať. Jedna tona zberového papiera zachráni pred výrubom okolo 17 stromov. Toto množstvo stromov je schopné ročne absorbovať až 113 kilogramov oxidu uhličitého.

Čo patrí do žltého koša

Najviac tvoreného odpadu pochádza práve z plastov. Tie sa dajú jednoducho a účinne separovať, avšak taktiež treba vedieť, čo do tohto koša patrí a čo nie.

Do žltého odpadkového koša umiestnite PET fľaše (zošliapnuté), ktoré nie je možné po novom vrátiť v obchode, plastové obaly z potravín, pracích prostriedkov a kozmetiky, mikroténové vrecká, plastové tašky či rôzne druhy téglikov. Do tohto koša patrí aj spomínaný tetrapak. Do žltého koša možno dať i penový polystyrén.

Nesmie sa doň hádzať znečistený plast od jedla, motorových olejov, chemikálií a podobne. V prípade, že obec nemá zavedené samostatné červené koše na kovy, môžete do žltých košov vhadzovať aj plechovky od nápojov, konzervy, drobné predmety z kovu či drôty.
Vedeli ste, že?

Plastové tašky boli nájdené už aj na najhlbšie položenom mieste sveta, ktorým je Mariánska priekopa v Tichom oceáne. Výroba a spaľovanie plastov produkujú ročne na celom svete cca 400 miliónov ton CO2.

Čo patrí do červeného koša

V mnohých mestách a obciach už pribúdajú aj červené kontajnery na kovové odpadky. Do týchto košov môžeme hádzať rôzne kovové (hliníkové) obaly, konzervy a plechovky, viečka z jogurtov a zo zaváraninových pohárov či alobal. 

Do koša však neumiestňujte kovové obaly znečistené jedlom, plechovky od farieb a rôznych chemických látok a podobne.
Vedeli ste, že?

Kovy je možné recyklovať donekonečna. Recykláciou jednej hliníkovej plechovky sa ušetrí také množstvo elektriny, aké je potrebné napríklad na trojhodinový chod počítača alebo TV.

Čo patrí do zeleného koša

Zelený kôš slúži na odpadky zo skla. Môžete doň vyhodiť nevratné sklenené fľaše, nádoby, poháre či fľašky od kozmetiky.

Nepatrí doň porcelán ani keramika, TV obrazovky, žiarovky či žiarivky, zapekacie misy a ani sklo kombinované s iným materiálom (napríklad drôtené sklo). Do skla nepatrí ani zrkadlo, pretože obsahuje kov, vďaka ktorému sa v ňom vidíme.
Vedeli ste, že?

Sklo sa dá rovnako ako kovy recyklovať donekonečna, pričom to nijako neovplyvňuje jeho vlastnosti a kvalitu. Roztavenie odpadového skla si vyžaduje o 40 % menej energie ako jeho výroba z prírodných surovín. Recykláciou jednej sklenej fľaše môžete ušetriť toľko energie, koľko treba zhruba na desaťminútový chod práčky.

Čo patrí do hnedého koša

Do hnedých odpadkových košov patrí bioodpad. Ide o biologicky rozložiteľný odpad, ako je napríklad ovocie, zelenina, čajové vrecká a zvyšky kávy či odrezky zo stromov (nasekané na menšie časti) a iný záhradný odpad (napríklad lístie, kvety, tráva). Dať do nich možno aj orechové a vajcové škrupinky či popol z drevín.

Do týchto kontajnerov nehádžte potraviny živočíšneho pôvodu a ani výkaly zvierat.
Vedeli ste, že?
 
Najlepším spôsobom, ako spracovať bioodpad, je kompostovanie. Tak z neho vznikne humus, ktorým môžete nahradiť priemyselné hnojivá.

Ostatný odpad

Objemný, nebezpečný alebo obzvlášť citlivý odpad nie je možné vyhadzovať do odpadkových košov. Rovnako aj elektronický odpad, použité predmety z domácnosti a iné zariadenia predstavujú vážne biologické nebezpečenstvo. Môžu uvoľňovať toxické zlúčeniny, ktoré sa dostávajú do životného prostredia. Takýto odpad by mal byť odovzdaný pri cyklickom zbere alebo priamo na určené zberné miesta. To isté platí pre objemný odpad, nábytok, stavebný odpad, lieky po exspirácii a toxické látky.
Tip pre vás: Odpadkový kôš na triedený odpad

Ak hľadáte odpadkové koše do domácnosti, na výber máte z rôznych typov a materiálov. Na separovanie sú ideálne „dvojkoše“, ale aj rôzne súpravy, ktoré umožňujú jednoduché triedenie odpadu.

Čítajte tiež

Ukázať ďalšie články

Koberec do kuchyne: čo sú plusy a mínusy tejto voľby

Otázka koberca do kuchyne rozdeľuje spoločnosť na dva tábory. Jeden naň nedá dopustiť, druhý by si nedal koberec do kuchyne za žiadnu cenu. Aby sme vám pomohli so sp…

Ako si poradiť so strašidlom? Vyžeňte detský strach z izby

Detská izba má veľký vplyv na pohodu a vývoj dieťaťa. Mala by pôsobiť príjemne, hravo a bezpečne. Pri zariaďovaní však treba zohľadniť aj fakt, že najmenší od narode…