Domov / MAGAZÍN / BÝVAME / Chystáte sa prenajať si byt? Na čo si dať pozor

Chystáte sa prenajať si byt? Na čo si dať pozor

18. 05. 2020, SCONTO Nábytok
Slovensko je podľa štatistík Európskej únie jednou z krajín s najvyšším podielom obyvateľov vlastniacich svoje obydlie, či už ide o priame vlastníctvo alebo hypotekárny úver. Sentiment vlastniť nehnuteľnosť je u nás mimoriadne rozvinutý. Jednou z možností, ako bývať, je však aj prenájom bytu. Na čo si dať pozor, ak si hľadáte byt na prenájom?
Bývanie v prenajatom byte obľubujú najmä študenti a mladí ľudia, ktorí ho vnímajú ako dočasné riešenie, ale tiež tí, ktorí sa nechcú viazať na jedno miesto, prípadne takto riešia dochádzanie do zamestnania. Prenájom bytu je riešenie aj pre ľudí, ktorým podmienky bánk nedovolia siahnuť na vlastné bývanie. Dnešná situácia praje investovaniu do nehnuteľností, ak hľadáte byt na prenájom, pravdepodobne to bude nehnuteľnosť vo vlastníctve súkromnej osoby. Z celkového bytového fondu u nás tvoria nájomné byty len 6 %, kým v Rakúsku je to 42 %. V západných krajinách je pritom bývanie v nájomných bytoch úplne bežné a je tomu prispôsobený aj trh s nájomnými bytmi aj štartovacími bytmi pre mladých. Nájomné bývanie tu nemá žiadnu stigmu.

IDEÁLNY PRENÁJOM

Ako vyzerá atraktívny prenájom z pohľadu nájomníka? Byt by mal byť určite čistý, v dobrej kondícii, príjemne zariadený (či už čiastočne alebo úplne), v dobre dostupnej lokalite a za prijateľnú sumu. Niekto preferuje kompletne zariadený byt, do ktorého si prinesie už len oblečenie a hygienické potreby, sú však aj ľudia, ktorí si dlhodobý prenájom radi zútulnia vlastnými kúskami nábytku a prispejú v rámci interiérového dizajnu vlastnými nápadmi. Pri hľadaní vhodného bytu sa treba zamerať aj na jeho stav – či sa nachádza v novostavbe, v staršom bytovom dome, či je zrekonštruovaný alebo nie – a potrápiť vás môžu aj podmienky prenajímateľov, ktorí netolerujú napríklad fajčiarov alebo ľudí s domácimi miláčikmi.
Chystáte sa prenajať si byt? Na čo si dať pozor

NÁJOMNÁ ZMLUVA JE ZÁKLAD

Nájom a podnájom bytu patria k chráneným vzťahom a upravujú ho osobitné predpisy občianskeho zákonníka. Aby ste sa vyhli sporom a prípadným problémom, je dôležité spísať nájomnú zmluvu. Mal by ju vypracovať profesionál, čiže právnická kancelária alebo realitná kancelária, ktorá zmluvu priamo zabezpečí. To, či ju chcete uzatvoriť na dobu určitú alebo neurčitú závisí od vzájomnej dohody. Ak hľadáte dlhodobý podnájom, zmluva na neurčitý čas bude dobrým riešením. Pozor však na podmienky, za akých možno takúto zmluvu ukončiť.
Chystáte sa prenajať si byt? Na čo si dať pozor


Nájomná zmluva musí obsahovať v prvom rade označenie zmluvných strán, predmet a účel podnájmu, rozsah používania, výšku nájomného a dátum jeho splatnosti, výšku zálohových platieb za energie, spôsob platenia a dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára.

K zmluve by mala byť priložená aj kópia listu vlastníctva, aby bolo jasné, o ktorú nehnuteľnosť sa jedná. Jej prílohou sú aj preberací a odovzdávací protokol, kde sa zapíšu stav vodomeru, elektromeru, ale aj poškodenia stien a nábytku.

Meškanie nájomného

V prípade, že nájomca mešká s platbou za nájomné viac ako 5 dní, je povinný uhradiť tzv. poplatok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

OPLATÍ SA VEDIEŤ


Zariadenie bytu

Väčšina nehnuteľností sa u nás predáva zariadených, nájomcovia uprednostňujú byty vybavené aspoň základnými kusmi nábytku (posteľ, skriňa, sedačka, kuchynský stôl a stoličky), a kuchyňou s kuchynskými spotrebičmi. Napríklad, v Nemecku je trend opačný, väčšina nehnuteľností je nezariadených a nábytok si ľudia jednoducho zoženú za lacný peniaz z druhej ruky.

Chystáte sa prenajať si byt? Na čo si dať pozor

Rekonštrukcia a zásahy do bytu

S majiteľom bytu sa môžete dohodnúť aj na vymaľovaní niektorých izieb či potrebnej rekonštrukcii kúpeľne. Rekonštrukcia by mala byť písomne obojstranne potvrdená. Môžete ju vykonať aj na svoje náklady, ale nemáte právo od prenajímateľa žiadať kompenzáciu ani v prípade ukončenia nájmu.

Zaplatenie kaucie

V nájomnej zmluve môže byť zakotvená kaucia, ktorá je pre prenajímateľa akousi zárukou počas celého obdobia prenájmu. Zodpovedá výške jedného alebo dvoch mesačných nájmov a po skončení obdobia prenájmu sa vám vráti, ak zariadenie nebolo poškodené alebo nevznikli dlhy na nájomnom.

Nedoplatky za energie

Náklady na užívanie bytu najviac ovplyvňujú platby za teplú úžitkovú vodu a za vykurovanie. Najčastejším spôsobom platby za energie je uhrádzanie mesačných záloh a ich vyúčtovanie raz do roka alebo po ukončení nájmu. Ak nechcete pri odchode doplácať, priebežne počas nájmu by ste mali vyrovnať všetky nedoplatky na energiách, ktoré vznikli.

Chystáte sa prenajať si byt? Na čo si dať pozor


Zvieratko v prenájme

V nájomnej zmluve treba jasne vymedziť, čo môžete robiť a čo nie. Majiteľ nehnuteľnosti si do nej môže zakotviť požiadavku, že v byte nesmiete bývať so zvieraťom. Jeho požiadavku musíte rešpektovať, jej porušenie je dôvodom na okamžitú výpoveď zmluvy.

Právo na súkromie

Prenajímateľ nemôže do bytu vojsť kedykoľvek chce, musí vám zabezpečiť plné a nerušené užívanie bytu. V nájomnej zmluve by malo stáť, že do bytu smie vojsť len za účelom opravy alebo údržby.

Povinnosti pri odchode

Ako nájomník máte právo vypovedať zmluvu bez udania dôvodu, odísť však nemôžete zo dňa na deň. Majiteľ nehnuteľnosti by od vás mohol požadovať kompenzáciu. Najneskôr v deň ukončenia nájmu musíte vypratať svoje osobné veci. Podpisuje sa odovzdávací protokol. Ak bol byt poškodený, ste povinný uhradiť škody na vlastné náklady.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď. Pri prenájme bytu nemôže byť v prípade výpovede danej prenajímateľom kratšia ako 3 mesiace.

Teraz keď už viete na čo všetko si dať pozor pri prenájme bytu, môžu sa vám hodiť ďalšie tipy z nášho magazínu – ako zvládnuť sťahovanie.

Čítajte tiež

Ukázať ďalšie články

Koberec do kuchyne: čo sú plusy a mínusy tejto voľby

Otázka koberca do kuchyne rozdeľuje spoločnosť na dva tábory. Jeden naň nedá dopustiť, druhý by si nedal koberec do kuchyne za žiadnu cenu. Aby sme vám pomohli so sp…

Ako si poradiť so strašidlom? Vyžeňte detský strach z izby

Detská izba má veľký vplyv na pohodu a vývoj dieťaťa. Mala by pôsobiť príjemne, hravo a bezpečne. Pri zariaďovaní však treba zohľadniť aj fakt, že najmenší od narode…